Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volný čas vašich dětí...

27. 5. 2008

Školáci v Milovicích.

ObrazekStále více se zajímám o děti v Milovicích, které se potulují sami po sídlišti a z nudy ničí, co vidí. Kolikrát i za přítomnosti jejich rodičů, kteří na ně koukají a neřeknou půl slova. V některých případech jsem si dokonce všiml podivné výchovy dětí. Rodiče nabádaly své děti, ať neničí hřiště u jejich domu, ale ať jej jdou ničit k domu naproti. Hrozné. Začal jsem si říkat , že děti v Milovicích nemají asi žádné vyžití a asi zde nejsou žádné kroužky. Proto jsem napsal do ZŠ v Milovicích a dostal jsem velmi překvapivou odpověď. Napsala mi paní zástupkyně ředitele Lada Flachsová. Toto jsem se dozvěděl :

Kroužky na základní škole v Milovicích fungují pod hlavičkou DDM Nymburk. Bohužel tyto
kroužky vedou jen učitelé, protože z řad rodičů (po nabídce na třídních schůzkách - pronájem zdarma, plat za 1 hodinu - stejný jako mají učitelé - tj. cca 80,-Kč /směšné co?, ale i za tu cenu to učitelé dělají, protože vidí
ten nenaplněný odpolední čas) nemá nikdo zájem. Dokonce si někteří rodiče myslí, že to je snad i povinnost učitelů, starat se odpoledne o volný čas jejich, ne svých dětí. Žáci z Mladé mohou navštěvovat kroužky na hlavní budově i ve staré škole a opačně. Platí 200,-Kč / rok, vyjma keramiky - tam ještě 200,-Kč / rok na keramickou hlínu.Obrazek

Výčet kroužků na základní škole v Milovicích:
Výtvarný, mažoretky, sportovní, internet, počítače, keramika, sbor, pohybové hry, angličtina, flétna, fotbal.

Kromě těchto mohou děti navštěvovat ZUŠ, která funguje na staré škole pod ZUŠ Lysá n.L., kroužek karate pod pražskou organizací, náboženství jako nepovinný předmět, skaut, knoflíková kopaná.
Pronajímají se dále prostory pro sbor dobrovolných hasičů. Jiná možnost pro děti, s kterou škola nemá co dočinění, je fotbal, tenis, judo, kroužky z organizace Děti naděje.
Pak fungují i nárazové akce - různé odpolední turnaje a odpolední přípravky na soutěže (na vybíjenou – byla ZŠ v Milovicích ze 7 mužstev 2., na fotbal – McDonald´s Cup a Coca Cola Cup - 1. a 2. místo, přípravy na olympiády - účast v okrese a na kraji z biologie, vloni ze zeměpisu ....). Je toho moc. Kroužky mohou navštěvovat děti již od MŠ až po 9.ročníky. Každý rok se otvírají jiné kroužky - dle zájmu dětí a také p.učitelek. Źáci dostanou výčet kroužků s udaným ročníkem vždy na začátku školního roku.

Zájem - 1.stupeň velký, 2.stupeň minimální ( od 8.ročníku žádný ). Po začátku jara je každoročně zaznamenán pokles zájmu (venku je teplo).

Dále jsem pátral a zjistil ze stránek základní školy v Lysé nad Labem, že některé kroužky budou muset kvůli nezájmu dětí i rodičů zrušit, nebo již byly zrušeny. Proč rodiče nechtějí spolupracovat s kroužky a své děti nechtějí směřovat k pozitivním činnostem? Souhlasím s tím, že osmdesát korun za hodinu je velmi málo. Kdo z rodičů za takovou cenu půjde obětovat svůj čas a ponese takovou zodpovědnost? Asi by se někdo nad tím měl zamyslet. Věřte, že to není dobrá situace pro děti samotné. Vedou je rodiče k něčemu prospěšnému? Nebo je nechají koukat do počítače, na televizi a nebo někde běhat venku, aniž by věděli kde děti vůbec jsou a co dělají?

Když už děti nechodí do kroužků mělo by se přemýšlet nad tím, jak je nepřímo donutit něco dělat.

Dalším problémem jsou dětská hřiště pro starší děti. Ty se pohybují  ve zchátralých nebezpečných budovách, jelikož se nudí. Jedno z vyžití starších dětí je skate park. Mám ale pocit, že všechny děti nebudou stále ve skate parku. Chybí zde více hřiští na basketbal (vyasfaltovaný plácek s košem v okolí s lavičkami), nebo hřiště se zdí, o kterou by mohly hrát s míčem a čmárat po ní. Nebo hřiště na nohejbal nebo volejbal. Navíc mi připadá, že se starších dětí nikdo ani neptá, co by chtěly mít za hřiště, za zábavu, co by je zajímalo. Co utvořit s dětmi diskuzi na téma volný čas?

Jedna z prevencí kriminality pro děti, je udělat právě různá hřiště, a to nejlépe v místech, nedaleko od obydlí, kde jsou děti na dohled rodičům. Pokud nebudou mít děti nějaké vyžití, budou růst  „jako dříví v lese“ , můžeme se těšit na zničené okolí, na krádeže, na výtržnosti, různé druhy násilí a posléze i na to, že se z nudy budou zabývat požíváním alkoholu a drog. Obrazek

Rád bych upozornil rodiče na jejich děti, které bezprizorně pobíhají po celých Milovicích a opravdu se nudí. Stavět nové zastávky a přidělávat stále nové koše? Možná to nemá moc velkou cenu, pokud toto bude stále někdo ničit.

Je třeba chránit svůj majetek i majetek města ve kterém žijeme a to například i tím, že se o děti bude někdo starat, vychovávat je a chránit.

Na závěr bych ještě napsal, že Vaše dítě je Váš obraz, obraz Vaší výchovy. „ Jaký otec takový syn.“

-JB-