Jdi na obsah Jdi na menu
 


Elektrizace trati Milovice - Lysá nad Labem 20.8.2009

13. 8. 2009

Výluka na trati Milovice-Lysá nad Labem 232

Z důvodu elektrizace trati bude od 20.8.2009 ( do vlaky Os2261, 25600 a 25601 ještě 20.8. nebudou nahrazeny) do 11.12.2009 vyloučen provoz vlaků v oblasti Lysá nad Labem – Milovice a opačně. Všechny vlaky budou nahrazeny spoji náhradní autobusové dopravy. Z důvodu pomalejší jízdy spojů náhradní autobusové dopravy bude upraven jízdní řád tak, že spoje náhradní dopravy budou odjíždět ze stanice Milovice dříve a naopak přijíždět později. Zastávky náhradní autobusové dopravy jsou v Lysé nad Labem i Milovicích před staniční budovou.

Výlukový jízdní řád naleznete ZDE.

Obrazek

Popis zakázky: Trať Lysá nad Labem – Milovice bude elektrizována z důvodu zavedení přímých vlaků (elektrických jednotek) z Prahy do Milovic a zpět. Trať je řešena ve stávající stopě. Kolejové řešení je minimalizováno. Stavba začíná v km 0,63 na zhlaví žst. Lysá nad Labem a končí v km 5,7 na zhlaví žst. Milovice. Dále dochází k rekonstrukci stávající spínací stanice Lysá nad Labem (doplnění jednoho spínače). Trať je v celém úseku jednokolejná a nemá žádné mezilehlé žst. ani zastávky. Nejsou navrhovány žádné směrové a výškové úpravy a sanace železničního spodku jsou navrženy na základě geodetických podkladů v minimální míře.

Vliv na životní prostředí.

K oznámení záměru „Elektrizace trati Lysá nad Labem - Milovice“ bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo ověřit, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude dále posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k citovanému zákonu, vlastního vyhodnocení a vzájemného posouzení a vyhodnocení všech obdržených vyjádření, dospěl příslušný úřad Krajský úřad Středočeského kraje k závěru, že  záměr

Elektrizace trati Lysá nad Labem - Milovice                                      

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.

Podmínkou je, aby v dalších fázích povolovacích řízení tohoto záměru byly zohledněny relevantní opatření a podmínky doporučené v přiloženém vyjádření ČIŽP – OI Hradec Králové včetně podmínek uvedených v oznámení v kapitole D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na str. 46.

Odůvodnění: příslušný úřad ve lhůtě dané zákonem obdržel výše uvedená souhlasná vyjádření k oznámení. Nikdo nepožadoval další posouzení záměru ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho příznivý vliv na životní prostředí a veřejné zdraví oproti současnosti v době provozu a při splnění daných podmínek dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a že další projednávání záměru ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., není proto nezbytné.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů, není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Další článek ZDE.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář