Jdi na obsah Jdi na menu
 


Parkování - bolest panelového sídliště na Mladé

1. 11. 2012

Dopravní značka "zóna zákazu stání"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulice Komenského, Braniborská a Spojovací již nějaký čas obléhají dopravní značky „zóna zákazu stání“ s dodatkovou tabulkou „mimo místa vyhrazeného stání“.  Toto znamená, že v této zóně můžete pouze zastavit, nechat vystoupit a nastoupit osoby, případně vyložit a naložit náklad, nebo zaparkovat na místech vyznačených. Místa k parkování, která jsou v této zóně vyznačená, jsou ve většině případů značená pouze vodorovně. Tedy na komunikaci. Svislé dopravní značky ve většině případů chybí. V zimě tudíž řidič nemůže tyto místa vidět a parkováním riskuje pokutu. Návštěvy mají velký problém v této lokalitě zaparkovat.
 
 Zákaz zastavení u "ruské školy"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Současně se zřízením výše uvedené zóny zákazu stání, bylo v ulici Komenského vytvořeno 11 parkovacích míst. Oprava bývalé ruské školy však zapříčinila, že došlo k jejich zrušení. V ulici Komenského v okolí této školy byla částečně zrušena jednosměrná ulice z důvodu průjezdu vozidel stavby.
 
 U domu Komenského č.p.580

Jedno „velké parkoviště“, které je mezi ulicemi Komenského a Braniborská, je oplocené a je soukromé. Na krátkodobé parkování pro návštěvy není vhodné. V sídlišti se bojuje o každé parkovací stání. V jednosměrné ulici musí být zachován průjezd pro projíždějící vozidla tři metry v jednom směru jízdy. Například v ulici Komenského vedle domu má jednosměrná ulice v nejužším místě přes pět metrů šířky v některých místech i šest metrů. Osobní vozidla mají v průměru 1,7 m šířku, zbývá tedy 3,3 metru, přesto zde vozidla stát nesmí.

 

Botička na vozidle

Zóna zákazu stání v okolí uvedených ulic byla součástí plánu, kdy se zástupci města snažili o bezepečnost na místních komunikacích. Tento plán se uskutečnil bohužel jen napůl. Celé dílo totiž nebylo dokončené, a to z důvodu chybějících peněz. Poloviční práce proto zavinila, že parkování v uvedené oblasti je katastrofa. Chybí zde dopravní značení, jiné zde přebývá. Domluva místních obyvatel se zastupiteli ohledně parkování se dá přirovnat k boji Dona Quijota s větrnými mlýny. K posunu zřejmě v blízké době nedojde, naopak. V ulici Komenského se opravuje další z panelových domů a čeká se zde příliv nových obyvatel. Nikdo nejásá, všichni vědí, že dojde k ještě horší situaci s parkováním než je tomu teď.
 
-JB-
 

Miniaplikace