Jdi na obsah Jdi na menu
 


Premiér Petr Nečas navštívil Milovice

7. 4. 2011

Deštivé počasí, které panovalo v pondělí 4. dubna 2011, výrazně nenarušilo pracovní návštěvu předsedy vlády ČR Petra Nečase v Milovicích. Slavnostní přivítání se konalo na městském úřadě. Při této příležitosti předal starosta Lukáš Pilc premiérovi symbolický klíč od města Milovic.

2mil.jpg

Po té následoval pracovní oběd v restauraci kulturního domu na Náměstí 30. června. Vedle předsedy vlády a milovického starosty se jej zúčastnili také europoslanec Hynek Fajmon, poslanec Miroslav Jeník a milovická místostarostka Marcela Říhová. Hlavním tématem diskuse byla plánovaná rekonstrukce základní školy, která je pro další rozvoj města zcela zásadní. Již dnes se město potýká s nedostatkem míst pro žáky a počet školou povinných dětí zde bude v nejbližších letech razantně růst. Premiér Petr Nečas vyjádřil této investici podporu s příslibem, že dotace na finančně nákladnou akci bude zahrnuta do návrhu vládního rozpočtu pro rok 2012.

Dalším tématem jednání byl bezúplatný převod státních pozemků, které se nacházejí na katastrálním území města. Milovická samospráva chce v tomto směru posílit svůj vliv a hospodářskou sílu na svém katastru. A toto úsilí odpovídá významu stále rostoucího města Milovice a směřuje k nápravě poměrů, které byly značně pokřiveny nedávnou vojenskou historií. I v této záležitosti premiér Nečas přislíbil podporu při projednávání ve vládě.

Následujícího jednání se zúčastnili rovněž starostové Čelákovic a Lysé nad Labem Josef Pátek a Jiří Havelka. Diskuse se stočila na privatizaci obecních bytů na území Milovic, které byly zrekonstruovány za pomoci státních dotací a jsou nyní ve vlastnictví nejen Milovic ale i okolních měst a obcí. Podmínkou dotací však bylo, že byty zůstanou ve vlastnictví měst a obcí minimálně po dobu dvaceti let. Obecní samosprávy plánovanou privatizací sledují posílení svých rozpočtů a odchod z prostoru, který navýsost patří do kompetence milovické samosprávy. Premiér Nečas ale upozornil, že k tomuto kroku je potřeba změnit zákonnou vyhlášku. Přítomné však ujistil, že podnikne veškeré kroky, aby byla privatizace obecních bytů v Milovicích možná ještě před uplynutím zmíněné dvacetileté lhůty.

Návštěvou Milovic předseda vlády Petr Nečas potvrdil, že i v této pro vládu hektické době nezapomíná na starosti a potřeby obecních samospráv v regionu postiženém nedávným pobytem sovětské armády.

Zdroj: internet http://www.hynek-fajmon.cz/cze/stranka.php?ID=1011