Jdi na obsah Jdi na menu
 


KAM KRÁČÍŠ, MĚSTO V ZELENI?

29. 11. 2020
KAPITOLA DOTAČNÍHO MANAGEMENTU
Vydáno 26.11.2020
Je tomu právě rok a den, kdy se město na svých facebookových stránkách pochlubilo tím, že uspělo v žádosti o dotaci na akci Juventský lesopark a park Kaštanová. Získaná dotace by měla podle stávajících informací činit 17,7 milionů Kč. Musím říci, že jsem z toho měla upřímnou radost, a to nejen proto, že šlo o pokračování v projektu, který byl započat v minulém volebním období a který byl logickým navázáním na Strategický plán rozvoje zeleně, který byl schválen rovněž v minulém volebním období. Moje radost je ale ta tam při vědomí toho, jak se město tomuto projektu věnuje (tedy spíš nevěnuje).
Vzhledem k tomu, že zejména park Kaštanová, ale i nemalé části Juventského lesoparku se nachází na pozemcích, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa, bylo nutné zahájit řízení o kácení na těchto pozemcích, což se stalo v listopadu 2019. Bohužel z důvodu nečinnosti města v této věci bylo toto řízení o rok později zastaveno.
Město požádalo o povolení kácení 147 ks dřevin (dalších cca 270 ks dřevin povolení nevyžaduje). Bohužel žádost byla natolik nepřehledná, že se nepodařilo věc projednat na prvním jednání 28.11.2019, na které se žádný zástupce města nedostavil, ale bylo svoláno další jednání na 4.12.2019.
Po několika hodinách se podařilo rozklíčovat, které dřeviny chce město pokácet, ale zejména se mi jako zástupci účastníka řízení podařilo prosadit, že za pokácené dřeviny bude uložena náhradní výsadba. Město totiž původně žádnou náhradní výsadbu nenavrhovalo s tím, že výsadba pořízená z dotace nemůže být městu uložena, aby se nejednalo o nepovolenou subvenci. Bohužel by to ale také znamenalo, že povinnost pokácené stromy novou výsadbou nahradit by byla nevymahatelná. Dodání plánu náhradní výsadby na jiných pozemcích bylo městem přislíbeno, nikdy však k jejímu dodání nedošlo. A to ani na moje telefonické urgence a písemné dotazy ani na výzvu správního orgánu.
Na jednání dne 2.9.2020, které bylo k tomuto účelu svoláno, se opět nikdo za město jako žadatele nedostavil a ani v náhradní lhůtě do 31.10.2020 nikdo podklady nedodal, a to přes to, že jsem o to žádala nejen příslušnou referentku mající na starosti dotace, ale přímo i pana starostu dne 25.9.2020. Proto bylo řízení po roce zastaveno a nyní bude nutné podat žádost znovu. Druhým, velice podobným případem zahájeným rovněž na základě Strategického plánu rozvoje zeleně, kde město o dotaci žádá, je lokalita v Liškách. I zde bylo možné žádat o dotaci ve výši 85% uznatelných nákladů. Bohužel v tomto případě město z důvodu pozdního podání žádosti o vydání závazného stanoviska nestihlo o pár dní dodat podklady a nyní bude žádat o dotaci v maximální výši 60%. Rozdíl 25% činí nejméně 3 miliony korun. Do třetice nemohu nezmínit vrácení 2 milionů korun získaných v rámci dotačního programu na osvětlení EFEKT. Zde město špatně nastavilo podmínky zakázky, když termín zahájení dodávky měl nastat již v okamžiku, kdy město ještě ani nerozhodlo o vítězi této zakázky. Dodavatel následně odmítl smlouvu s takovými podmínkami uzavřít, a tak město dotaci raději vrátilo.
Příkladů špatného hospodaření města je mnohem více. Jejich kontrolou jsou ze zákona pověřeny výbory zastupitelstva. Důvody, proč stávající koalice neumožnila účast ve výborech nominantům opozice a proč došlo ke zvýšení nákladů na odměny členů výborů o milion korun ročně bez ohledu na docházku těchto členů do výborů (při snížení počtu členů výborů ze 14 na 10), jsou tedy nabíledni.
 
Krystýna Bukovská, zastupitelka města Milovice
 
plan-rozvoje-systemu-zelene-milovice.jpgusneseni-o-zastaveni-rizeni.jpg