Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zasedání zastupitelstva

29. 9. 2008

Převzato ze stránek Mě.ú.Milovice

Obrazek

Pozvánka

na veřejné jednání ZM č. 6/2008, které se koná v pondělí  dne 29.9.2008 od 18.00 hodin na malém sále KD, ul. 5.května č.p. 101, Milovice

Program:

 1. Zpráva o plnění předchozích usnesení ZM za rok 2008
 2. Návrh na  vyjádření souhlasu s bezúplatným převodem pozemku parc.č.34  v k.ú. Benátecká Vrutice
 3. Návrh na prodej pozemku parc.č.1208/6  v k.ú. Milovice nad Labem
 4. Návrh na prodej  části pozemku parc.č. 1751/1 v k.ú. Milovice nad Labem
 5. Návrh na prodej pozemku parc.č.1271/2  a pozemku parc.č. 1271/3  oba v  k.ú. Milovice nad Labem
 6. Návrh na prodej části pozemku parc.č. KN 802/5 (PK 1527)  a části pozemku parc.č. KN 1778/16  oba v k.ú. Milovice nad Labem

  Obrazek Ilustrační foto

 7. Návrh na poskytnutí finančního příspěvku Městu Lysá nad Labem:

a)       na vybavení školní družiny

b)      na provozní náklady školní kuchyně Eurest Lysá nad Labem

 1. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2008/ZM
 2. Návrh na zařazení finančních prostředků do rozpočtu města Milovice na rok 2009

              a) na nákup užitkového automobilu pro Sbor dobrovolných hasičů-zásahové

                 jednotky Milovice

               b) na úhradu podílu Města Milovice  na  realizaci projektu „Sběrný dvůr

                   Milovice“                   

 1. Harmonogram sestavení rozpočtu města Milovice na rok 2009
 2. Návrh Směrnice č. 6/2008-Tvorba a použití sociálního fondu města Milovice
 3. Návrh na zřízení Městské policie Milovice
 4. Návrh na zvýšení nájemného u bytů ve vlastnictví města Milovice
 5. Závěrečná zpráva z personálního auditu na MěÚ Milovice
 6. Rekonstrukce MŠ Milovice-návrh finančního vyrovnání
 7. Diskuze
 8. Schválení usnesení
 9. Závěr

 

 

Milan Kraus, v.r.

starosta města