Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poplatky za odpad

22. 1. 2011

Obecně závazná vyhláška

města Milovice

č. 2/2010

kterou se mění příloha č. 2 OZV č. 3/2009 o poplatku za komunální odpad

popelnice.jpgZastupitelstvo města Milovice schválilo na svém zasedání dne 13. 12. 2010 a vydává v souladu s ust. § 10 písm. d), § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 17a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Příloha č. 2 OZV města Milovice č. 3/2009 se mění takto:

Příloha č. 2

k obecně závazné vyhlášce č. 3/2009 města Milovice

o poplatku za komunální odpad

 

Touto přílohou se stanoví výše poplatku za komunální odpad podle předpokládaných oprávněných nákladů obce, vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem, rozvržených na jednotlivé poplatníky. V poplatku jsou promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob určených k odkládání odpadu.

Předpokládané náklady na netříděný odpad na r. 2011: 4. 420.000,-

Počet poplatníků k 31. 12. 2010 : 9 960

Výpočet nákladů na jednoho poplatníka pro r. 2011 : 444,-

 Čl. 2

Účinnost - Tato vyhláška nabývá účinnosti dne: 1. 1. 2011