Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čištění ulic v Milovicích bude i s odtahem

26. 3. 2012

Odkaz z oficiálních stránek města Milovice najdete: ZDE

Vyřizuje: Alena Miklošinová V Milovicích dne 19. 3. 2012

Termíny blokového čištění včetně informací týkající se odtahu vozidel při blokovém čištění pro rok 2012.
Pro zlepšení čistoty města Milovice bude probíhat blokové čištění komunikací počínaje dnem 2. 4. 2012.
 
odtah.jpgProvozovatelé vozidel stojících na vozovkách a vyhrazených parkovacích místech, jsou povinni zajistit odstranění těchto vozidel v den čištění na dobu uvedenou na značkách přenosného dopravního značení, a to až do doby odstranění tohoto přenosného dopravního značení upozorňujícího na provádění blokového čištění. Přenosné dopravní značení je ze zákona umísťováno na komunikacích minimálně 7 dní před blokovým čištěním.
 
Vlastník vozidla se při nerespektování dopravního značení vystavuje riziku sankcí ze strany městské policie, dále pak riziku odtažení vozidla na náklady jeho vlastníka ve smyslu ust. § 19 odst. 5,6 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, který ukládá účastníkům silničního provozu povinnost uposlechnout rozhodnutí silničního správního úřadu a respektovat příslušné dopravní značení, jenž přikazuje dočasný zákaz stání na příslušné pozemní komunikaci a tak umožnit čištění komunikací a veřejných prostranství. V případě, kdy v rámci blokového čištění dojde k odtahu vozidla, bude s ohledem na rozhodnutí Nejvyššího soudu postupováno takto:
 
- provozovatel vozidla, kterému bylo vozidlo odtaženo, bude mít možnost dostavit se k vyzvednutí vozidla na odstavné parkoviště pod ul. Spojovací v Milovicích. Provozovatel v takovém případě zaplatí cenu jednoho odtahu.
- nedostaví – li se provozovatel pro vozidlo nebo jinak nekontaktuje odtahovou službu, vozidlo bude následně vráceno na místo odtahu. Po provozovateli bude vymáháno zaplacení ceny odtahu na odtahové parkoviště a ceny za odtah vozidla na místo odtahu.
 
Přenosné dopravní značení na ulicích, kde bude prováděno blokové čištění, bude nutno respektovat v daný den v době od 7:00 do 16:00 hodin. Ani po ukončení čištění ulice nebude možné jej odstranit a na ulicích nebude možné až do 16:00 hodiny parkovat, aby odtahová služba mohla navrátit zpět na ulici odtažená vozidla.
V oprávněných případech neuposlechnutí rozhodnutí o označení místní komunikace může Městský úřad Milovice přímé náklady spojené s odstraněním silničního vozidla provozovateli proplatit.
Důvody pro proplacení nákladů - Akutní neplánovaná hospitalizace – potvrzení od lékaře - Neplánovaná služební cesta potvrzená zaměstnavatelem Ostatní důvody nebudou považovány za závažné
 
Harmonogram čištění

cistici-vozidlo.jpg

2. 4. 2012 silnice: Benátecká Vrutice, Armádní, Ostravská, Letecká, Dukelská, Mírová
chodníky: Armádní, Ostravská, Družstevní, Letecká, Dukelská, Mírová
3. 4. 2012 silnice: Rohová, Lomená, Dětská, Suchardova, Na Pahorku, Konečná, Smetanova
chodníky: Dětská, Suchardova, Na Pahorku, Školská, U Sokolovny, Pionýrů, Poštovní, 5. května
10. 4. 2012 silnice: Školská, U Sokolovny, Pionýrů, Poštovní, ČSA, Příčná, Dělnická
11. 4. 2012 silnice: Slepá, Spojovací, Braniborská, Višňová, Komenského, Vrutice, Topolová od Ben. Vrutice, Tyršova, Průběžná
chodníky: Spojovací, Braniborská, Višňová, Komenského, Kaštanová, Rakouská
16. 4. 2012 silnice: Sportovní, Topolová od Armádní, Sportovní, Lesní, Pod lesem, Zátopkova, Kaštanová, Rakouská, Italská
chodníky: Topolová, Sportovní, Tyršova
Všechny komunikace jsou čištěny v obou směrech.
 
Odtahy vozidel zajišťuje firma ODTAHOVÁ SLUŽBA, provozovna Křečkov, bývalý areál ZD, 290 01 Poděbrady, tel. 604 859 268
Alena Miklošinová
referent správy majetku města Milovice

Aktuální stavke dni 27.3.2012